frontyrd.pl

http://frontyrd.pl

Zarządzanie nieruchomościami

mieszkanieRynek lokali mieszkaniowych 
jest rynkiem lokalnym którego sytuacja w dużej mierze jest związana z liczbą mieszkańców danego miasta, czy regionu. Warto sprawdzić, jak będzie wyglądała liczba ludności największych polskich ośrodków miejskich w przyszłości i jak jej zmiany mogą wpłynąć na lokalny rynek nieruchomości. Zgodnie z prognozami przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny w większości największych polskich miast, poza Warszawą i Krakowem należy spodziewać się spadku liczby mieszkańców. Co ciekawe na przestrzeni następnych 25 lat przewidywana jest również obniżka wskaźnika urbanizacji w naszym kraju. Taki stan rzeczy będzie z jednej strony wynikiem postępującego zmniejszania się populacji Polski, ale również procesu „rozlewania” się miast na okoliczne miejscowości. Zgodnie z przedstawionym rozwojem sytuacji osoby mieszkające obecnie w lokalach mieszkalnych w mieście, będą coraz częściej wybierać życie w budynkach mieszkalnych  na terenach podmiejskich. Opisany trend przyczyniający się do powstawania tzw. "sypialni”, czyli osiedli zabudowy jednorodzinnej na obszarach otaczających największe ośrodki miejskie, jest widoczny w krajach Europy Zachodniej i powoli zaczyna przenosić się również do naszego kraju. 
 
Należy jednak zaznaczyć, 
że taka kolei rzeczy dotyczy przede wszystkim osób w średnim wieku lub starszych, które mają już ustabilizowaną sytuację finansową i zdolność kredytową. Młode osoby, będące jeszcze na początku drogi zawodowej zazwyczaj nie posiadają wystarczających oszczędności ani dochodów, które mogłyby pozwolić na taką przeprowadzkę. 
 
Podsumowując można stwierdzić, 
że zgodnie z opisaną tendencją w przyszłości stopniowo zwiększał się będzie udział domów jednorodzinnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych, kosztem lokali mieszkalnych. Warto jednak zaznaczyć, że tempo tego procesu będzie w znacznym stopniu zależało od wspomnianej już sytuacji finansowej Polaków.